گارانتی محصولات

گارانتی محصولات رکسمی

برخی از محصولات رکسمی که طبق استانداردها شامل گارانتی هستند، طبق شرایط و ضوابط مندرج در کارت گارانتی، و به مدت مشخص شده بر روی محصول شامل گارانتی می شوند.

گارانتی۱۲ ماه
خدماتتعمیر و تعویض قطعات
تلفن  66989790 – (021)
آدرستهران، خیابان امام خمینی، میدان حسن آباد، کوچه محمودیان، پلاک۸، واحد۴

شرایط گارانتی

– به موجب برگه گارانتی، دستگاه شما به مدت ۱۲ ماه از تاریخ خرید محصول، گارانتی می گردد.

– در حفظ و نگهداری کارت گارانتی دقت نمایید. زیرا تحت هیچ شرایطی برگ المثنی صادر نخواهد شد و شرکت از پذیرفتن دستگاه بدون کارت گارانتی معذور است.

– باز شدن دستگاه تحت هر شرایطی موجب ابطال کارت گارانتی خواهد شد.

– خدمات گارانتی با نظر کارشناس شرکت و شامل تعویض قطعات، تعمیر دستگاه بوده و یا در صورت لزوم تعویض دستگاه خواهد بود.

– شکستگی و عیوب فنی که در اثر ضربه، حمل و نقل، آتش سوزی، مواد شیمیایی و استفاده نادرست به وجود آمده باشد شامل این ضمانت نامه نمی شود.

– هزینه ارسال دستگاه به مرکز خدمات و برعکس برعهده خریدار می باشد.

– کارت گارانتی بدون تاریخ، مهر و امضاء فروشگاه هیچگونه ارزش نداشته و از ارائه خدمات به کارت گارانتی فاقد این موارد معذوریم.